Třídenní kurz TUŽKA - PORTRÉT

Komplexní kurz pro všechny, kdo se chtějí naučit kvalitně kreslit a zároveň projít cestou sebepoznávání a sebevědomí. 

V rámci třídenního kurzu kreslíme v pátek nácvikový portrét, v sobotu portrét známé osobnosti a v neděli portrét sami sebe nebo někoho ze své rodiny.

Každým dnem "pilujeme" a zdokonalujeme techniky, díky tomu obrázky dosahují profesionální úrovně.

Pomocí cvičení procházíme techniky kreslení, učíme se vnímat tvary, linie, světla a stíny. Nezůstáváme však pouze u kreslení dle fotografie, třetí den zařazujeme i techniky pro reálnou kresbu předmětů.

Zakládáme si na kvalitě předávaných informací, každý účastník prochází třetí den individuálními konzultacemi a korekcemi s lektorkou. Opíráme se o zkušenosti, které plynou z naší desetileté praxe. Našimi kurzy prošlo více než 1000 spokojených dospělých účastníků a přes 300 dětí na dětských kurzech.