KINEZIOLOGIE - Individuální konzultace

Každého z nás v životě provází různé situace, na které je třeba najít odpovědi. 

V rámci individuálních konzultací pracuji s metodou ONE BRAIN - kineziologie, zapojuji také další jemné metody a přístupy, které pomáhají nalézt cestu k řešení. 

Jsem přesvědčena, že k tomu, aby se v našem lidském vnitřním systému mohla uskutečnit změna je nutné, aby všechny úrovně našeho těla (mentální, emocionální, fyzická) pochopily, přijaly a zažily novou informaci.

Témata k řešení mohou být různého druhu: 

  • osobní rozvoj
  • vztahy, konflikty, závislosti
  • nesebedůvěra a nesebevědomí
  • strach, vina, přehnaná zodpovědnost, smutek a deprese
  • práce, finance, domov, rodina, děti

Konzultace v žádném případě nenahrazují lékařské ošetření a lékařskou péči. Představují především podporu na cestě k nalezení sebe sama, své sebedůvěry, jistoty, klidu.

Sezení je dvouhodinové, cena jednoho sezení 1500 Kč.