ŽENSKÉ KRUHY

Ženy jsou od přírody jiné než muži. Odjakživa žily a pobývaly ve společenstvích. Společně se generace žen staraly o děti. Pod jednou střechou žila babička, matka i dcera. 

Ženy si potřebují povídat, sdílet své zážitky, pocity, chtějí slyšet názory druhých, i to, jak to mají jiné ženy v životě. Ženy potřebují čas od času plakat, ale také se rozlobit a vypustit tak ze sebe vztek, který je nahromaděný. Ženy potřebují projevovat své emoce.

Ženské kruhy všechny tyto aspekty zahrnují. Spojují ženy k sobě přesně tak, jak tomu bylo dřív.....

(Účast na kurzech a seminářích je dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe. Všechny názory, rady a pokyny lektorek jsou pouze doporučení a účastníci se jimi řídí dle vlastního uvážení. Účastníci berou na vědomí, že mohou být v průběhu kurzů a seminářů vystaveny fyzickému, psychickému nebo emocionálnímu zatížení.)